Користувальницькі угоди

1. Загальні положення

1.1. Ця угода користувача (далі-Угода) відноситься до сайту «ukrainiancasinos”, розташованому за адресою https://ukrainiancasinos.online.

1.2. Сайт «https://ukrainiancasinos.online “(далі – Сайт) є власністю Адміністрації Сайту.

1.3. Ця Угода регулює відносини між адміністрацією сайту «https://ukrainiancasinos.online “(далі-Адміністрація сайту) і Користувачем даного сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї угоди на наявність змін в ньому.

2. Визначення термінів

2.1. Перелічені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1 «https://ukrainiancasinos.online ” – інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://ukrainiancasinos.online, здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів (далі — Сайт).

2.1.2. «https://ukrainiancasinos.online ” – сайт, що містить інформацію про товари та/або послуги та/або інші цінності для користувача, продавця та/або виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару, та/або отримання послуги.

2.1.3. Адміністрація сайту-уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені фізичної особи Адміністратор сайту.

2.1.4. Користувач сайту – далі-Користувач) – особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту (далі-зміст) — охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, користувацькі інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом і / або окремо, що містяться на сайті https://ukrainiancasinos.online.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до вмісту на сайті товарів і / або послуг, що надаються.

3.1.1. Сайт надає користувачеві наступні види послуг (сервісів): доступ до засобів пошуку і навігації сайту; надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту сайту;

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх наступні модифікації і з’являються в подальшому додаткові послуги (сервіси).

3.2. Доступ до сайту надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції угоди на сайті.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які товари та / або послуги, пропоновані на сайті.

4.2.2. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг сайту: по електронній пошті: [email protected]

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

4.2.4. Копіювати інформацію з сайту дозволяється.

4.2.5. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про Користувача.

4.2.6. Використовувати інформацію сайту в комерційних цілях без спеціального дозволу.

4.3. Користувач сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг даного сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси з метою:

4.3.7.1. порушення прав неповнолітніх осіб і (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.2. утиску прав меншин.

4.3.7.3. представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) спільноти без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників даного сайту.

4.3.7.4. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого товару та/або послуги, розміщених на сайті.

4.3.7.5. некоректного порівняння товару та/або послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами та / або послугами, або засудження таких осіб.

4.3.7.6. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.7. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.8. Забезпечити достовірність наданої інформації.

4.3.9. Забезпечувати збереження особистих даних від доступу третіх осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціонування сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що відносяться до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством Російської Федерації, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права сайту або інших осіб.

5. Використання сайту

5.1. Сайт і зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.3. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про купівлю товару та/або надання послуг, що надаються на сайті.

5.4. Інформація, що розміщується на сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.5. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку товарів і послуг, пропонованих на сайті, і (або) їх цін.

5.6. Документ зазначений у пункті 5.7 цієї Угоди регулює у відповідній частині та поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту:

5.7. Політика конфіденційності: https://ukrainiancasinos.online/privacy-policy/;

5.8. Будь-який з документів, перерахованих у пункті 5.7 цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті.

6. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого користувача, адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. Порушення умов Угоди користувача

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю угоду або містяться в інших документах Умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії сайту або з причини технічної неполадки або проблеми.

7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить Умови користування Сайтом.

8. Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити спір в добровільному порядку будь-яка зі сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання сайту повинен бути пред’явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.

9. Додаткова умова

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані адміністрацією сайту без обмежень.