Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку фізична особа (Адміністратор сайту, адреса реєстрації: Україна) та/або її афілійовані особи, можуть отримати про користувача під час використання ним сайту https://ukrainiancasinos.online. використання сайту https://ukrainiancasinos.online означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація Користувачів, яку отримує і обробляє сайт https://ukrainiancasinos.online

1.1. В рамках цієї Політики під» персональною інформацією Користувача ” розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при залишенні коментаря, реєстрації (створенні облікового запису) або в іншому процесі використання сайту.

1.1.2 дані, які автоматично передаються сайтом https://ukrainiancasinos.online в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Дані, які надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувачів сайту, відповідно до діяльності цього ресурсу: ім’я електронна пошта

1.2. Ця Політика застосовується лише до сайту https://ukrainiancasinos.online і не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://casino.ru. на таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. Сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак сайт https://ukrainiancasinos.online виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формах цього ресурсу, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та / або продажу товару та / або надання інших цінностей для відвідувачів сайту https://ukrainiancasinos.online.

2.2. Персональну інформацію Користувача можна використовувати в наступних цілях:

2.2.1 поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових товарів і послуг

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. Сайт https://ukrainiancasinos.online зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів. 3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Сайт https://ukrainiancasinos.online має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом висловлення згоди в наданні таких даних;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання Користувачем певного сайту https://ukrainiancasinos.online, або для надання товарів та/або надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена російським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів сайту https://ukrainiancasinos.online або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду користувача сайту https://ukrainiancasinos.online.

3.4. При обробці персональних даних користувачів сайт https://ukrainiancasinos.online керується законом України»Про персональні дані”.

4. Зміна Користувачем персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту наступним способом: Email: [email protected]

4.2. Користувач може в будь-який момент, відкликати свою згоду на обробку персональних даних, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту наступним способом: Email: [email protected]

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувачів

5.1. Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна політики конфіденційності. Застосовне законодавство

6.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://ukrainiancasinos.online/privacy-policy/

6.2. До цієї політики і відносин між Користувачем і Сайтом, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню права України.

7. Зворотний зв’язок. Питання та пропозиції

7.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід направляти наступним способом: